Na kontaktoni!

Kosovë

“JAFFA PLUS” L.L.C
60000 Gjilan
Tel: +383 (0)49 968 535
Cell Phone: +383 (0) 45 312 300
e-maili: info@jaffaplus.com